مکان – گذاشتن پزشکی مجموعه بهداشت استخدام

مکان – گذاشتن: پزشکی مجموعه بهداشت استخدام استخدامی بیمارستان وزیر بهداشت اخبار پزشکی

گت بلاگز اخبار حوادث نام یک زن در آخرین دستنوشته

مرد 36 ساله زمانی که به گرمابه عمومی در 30 متری جی پایتخت کشور عزیزمان ایران رفته بود، به دلایلی نامعلوم فوت کرد.این در حالی است که از وی دستنوشته‌ای به جا ماند

نام یک زن در آخرین دستنوشته

نام یک زن در آخرین دستنوشته

عبارات مهم : ایران

مرد 36 ساله زمانی که به گرمابه عمومی در 30 متری جی پایتخت کشور عزیزمان ایران رفته بود، به دلایلی نامعلوم فوت کرد.این در حالی است که از وی دستنوشته ای به جا مانده که عامل مرگش را یک زن آشنا معرفی کرده هست.

به گزارش جام جم، ساعت 22و 52 دقیقه یکشنبه 23 اردیبهشت امسال یکی از ماموران کلانتری 119 مهر آباد پایتخت کشور عزیزمان ایران درتماس با بازپرس سجاد منافی آذر، کشیک قتل دادسرای جنایی پایتخت کشور عزیزمان ایران از فوت مشکوک مردی 36 ساله در گرمابه عمومی در محله 30 متری جی خبرداد. در این مرحله بازپرس جنایی همراه تیمی از ماموران اداره دهم پلیس آگاهی پایتخت کشور عزیزمان ایران در محل کشف جسد حاضر شدند. آنها با تحقیقات اولیه متوجه شدند مرد جوان را بیهوش یافته اند و با انتقال وی به بیمارستان شریعت رضوی متوجه مرگش شده است اند.

ماموران در بازرسی از وسایل به جا مانده از این مرد دستنوشته ای را یافتند که در آن ذکر شده است بود من با زن جوانی دچار اختلاف شده است ام، اگر من جانم را از دست بدهم آن زن مقصر ماجراست . با کشف این نوشته روند پیگیری به پرونده وارد مرحله جدیدی شد.

نام یک زن در آخرین دستنوشته

در مرحله بعدی از تحقیقات ماموران به گفت وگو با مدیر گرمابه عمومی پرداختندکه وی به افسر تحقیق گفت: مرد فوت شده است شب هنگام به عنوان مشتری به گرمابه آمد. ولی بعداز گذشت چند ساعت هرچه در زدم در را باز نکرد . کسی هم ندیده بود او خارج شده است باشد . به همین خاطر با مشکوک شدن به ماجرا به کلانتری خبر دادم. با آمدن ماموران به کمک آنها در را بازکردیم که دیدیم مرد جوان بی هوش افتاده است.

همان موقع به اورژانس زنگ زدم و چند دقیقه بعد امدادگران اورژانس او را به بیمارستان انتقال یافته کردند. با تشکیل پرونده قضایی در شعبه سوم بازپرسی دادسرای جنایی تهران، تحقیقات پلیسی جهت شناسایی خانواده جوان فوت شده است درحالی شروع شده است که دختر جوانی که نام وی در دستنوشته بود تحت تعقیب قرار داده شد تا با شناسایی و تحقیقات از وی راز فوت مرد جوان فاش شود.

مرد 36 ساله زمانی که به گرمابه عمومی در 30 متری جی پایتخت کشور عزیزمان ایران رفته بود، به دلایلی نامعلوم فوت کرد.این در حالی است که از وی دستنوشته‌ای به جا ماند

واژه های کلیدی: ایران | تحقیقات | ماموران کلانتری | اخبار حوادث

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs