مکان – گذاشتن پزشکی مجموعه بهداشت استخدام

مکان – گذاشتن: پزشکی مجموعه بهداشت استخدام استخدامی بیمارستان وزیر بهداشت اخبار پزشکی

گت بلاگز اخبار اقتصادی و بازرگانی خیز حقیقی‌های بازار سهام

شاخص کل بورس در حالی معاملات هفته گذشته را با رشد ۵/ ۱ درصدی به آخر برد که سهامداران در تمامی روزهای این هفته شاهد خریدهای قابل توجهی از سوی سرمایه گذاران حقیق

خیز حقیقی‌های بازار سهام

خیز حقیقی های بازار سهام

عبارات مهم : بازار

شاخص کل بورس در حالی معاملات هفته گذشته را با رشد ۵/ ۱ درصدی به آخر برد که سهامداران در تمامی روزهای این هفته شاهد خریدهای قابل توجهی از سوی سرمایه گذاران حقیقی بازار بودند. بر این اساس طی هفته گذشته بیش از ۶۳ میلیارد تومان نقدینگی از پرتفوی سهامداران حقوقی به سبد سهام حقیقی ها انتقال یافته شد.

این عنوان در کنار فعالیت بالای سهامداران خرد بازار و ثبت عوض کردن مالکیت روزانه در تمامی ۴ روز کاری هفته گذشته به نفع این گروه، حاکی از میل به ورود حقیقی ها به معاملات بورس است.بررسی داد وستد بازیگران بازار سهام در آبان ماه نشان می دهد که همکاری حقیقی ها در معاملات سهام بیش از ۶۰ درصد بوده هست. این عنوان نشانه های مثبتی از ظهور رونق نسبی در بورس دارد. همواره حضور جدی و فعال سهامداران خرد، ثبت دوره های رونق بازار سهام را به دنبال داشته است.

خیز حقیقی‌های بازار سهام

در این میان زیاد کردن ارزش روزانه معاملات خرد در دو روز نهایی هفته به محدوده بیش از ۲۰۰ میلیارد تومان نیز، نشانه دیگری از ظهور رونق در بازار دارد. چنانچه در هفته جاری نیز روند مزبور چه از سمت ارزش معاملات و چه از نظر همکاری سهامداران خرد بازار استمرار داشته باشد، می توان در انتظار ثبت رکوردهای تازه جهت بازار سهام بود.

نگاهی کلی به معاملات هفته گذشته

شاخص کل بورس در حالی معاملات هفته گذشته را با رشد ۵/ ۱ درصدی به آخر برد که سهامداران در تمامی روزهای این هفته شاهد خریدهای قابل توجهی از سوی سرمایه گذاران حقیق

رشد قیمت ها در بازار سهام در هفته گذشته بر مدار افزایش فلزی- معدنی ها و پالایشی ها رقم خورد. در این میان دو گروه یعنی پالایشی ها و فلزی بیشترین عوض کردن مالکیت هفتگی به نفع سهامداران خرد را به خود تخصیص داده شده است دادند. به این ترتیب خالص خرید حقیقی ها در گروه پالایشی به حدود ۳۱ میلیارد تومان رسید. در این گروه بیشترین خریدهای صورت گرفته بر محور نماد پالایش نفت اصفهان قرار داشت. به طوری که جابه جایی ثبت شده است در نماد «شپنا» به ۶/ ۲۸ میلیارد تومان رسید.

خالص خرید سهامداران خرد در نماد «شبندر» نیز بیش از ۵/ ۳ میلیارد تومان بود.ضمن اینکه گروه فلزات اساسی نیز دادوستدهای قدرتمندی را پشت سر گذاشتند. ثبت عوض کردن مالکیت در این گروه بیش از ۲۱ میلیارد تومانی در مسیر حقوقی به حقیقی شکل گرفت.در این گروه نیز فولاد مبارکه اصفهان بیشترین نقش را در عوض کردن مالکیت به نفع حقیقی ها داشت. به طوری که خالص خرید سهامداران خرد در نماد «فولاد» به حدود ۶/ ۱۲ میلیارد تومان رسید.آلومینیوم کشور عزیزمان ایران و ملی مس کشور عزیزمان ایران نیز از دیگر نمادهای مورد توجه سهامداران حقیقی در هفته گذشته بودند. بر این اساس خالص عوض کردن مالکیت به ثبت رسیده در هر دو نماد مزبور به ترتیب حدود ۴/ ۷ میلیارد تومان و ۴ میلیارد تومان بود.

سهامداران خرد در گروه معدنی نیز با محوریت شرکت گل گهر شاهد معاملات مطلوبی بودند. به طوری که در هفته گذشته حدود ۹ میلیارد تومان از سهام «کگل» از پرتفوی سهامداران حقوقی به سبد سهام حقیقی ها انتقال یافته شد.بررسی روند خریدهای صورت گرفته از سوی معامله گران حقوقی نیز نشان می دهد که این گروه بیشترین تقاضا را در هفته گذشته جهت گروه خودرویی داشتند. بر این اساس خالص خرید این سهامداران (حقوقی ها) در گروه مزبور به حدود ۵/ ۶ میلیارد تومان رسید که نیمی از این رقم در اختیار معاملات ثبت شده است در نماد کشور عزیزمان ایران ماشین بود. در ادامه سایپا نیز با عوض کردن مالکیت بیش از ۷/ ۱ میلیارد تومانی، خریدهای پرحجمی را از سوی حقوقی های بازار تجربه کرد.در این میان فولاد کاوه جنوب کیش، با بیشترین خرید از سوی معامله گران حقوقی همراه شد و در مجموع هفته خالص خرید ۵/ ۳ میلیارد تومانی در این نماد به ثبت رسید.گروه رایانه با مرکزیت دو نماد «پرداخت» و «آپ» و همچنین گروه محصولات شیمیایی با محور «شیران» از جمله دیگر نمادهای مورد توجه سهامداران حقوقی در هفته گذشته بودند.

خیز حقیقی‌های بازار سهام

توجه حقیقی ها به گروه پالایشی

بورس پایتخت کشور عزیزمان ایران در حالی معاملات روز شنبه را با روندی نسبتا مساعد پشت سرگذاشت که در این راستا شاخص کل توانست با ثبت رشد ۱۹۶ واحدی در سطح ۸۸ هزار واحد تثبیت شود. در این روز رفتاری متفاوت از سوی بازیگران بازار شکل گرفت؛ در حالی سهامداران خرد بازار میل به زیادی به خرید سهام گروه پالایشی نشان دادند که در برابر حقوقی ها خریدهای مناسبی را در نمادهای خودرویی انجام دادند. برآیند این عنوان ثبت خالص خرید ۷/ ۱ میلیارد تومانی به نفع حقیقی ها بود. حقیقی ها بیشترین خرید را در نماد «شپنا» انجام دادند. این امر به عوض کردن مالکیت بیش از ۷ میلیون سهمی و به ارزشی معادل ۷/ ۲میلیارد تومانی در این نماد منجر شد. پالایش نفت بندرعباس نیز از دیگر نمادهای پالایشی مورد توجه سهامداران خرد بازار بود. در این روز بیش از ۲ میلیارد تومان از سهام «شبندر» از پرتفوی حقوقی به حقیقی انتقال یافته شد.

در این میان همان طور که گفته شد سهامداران حقوقی میل به زیادی به خرید سهام خودرویی نشان دادند. در صدر این گروه دو لیدر مهم یعنی کشور عزیزمان ایران ماشین و سایپا قرار داشت. بر این اساس حدود ۶ میلیون سهم سایپا به ارزشی بالغ بر ۷۰۰ میلیون تومان در مسیر حقیقی به حقوقی انتقال یافته شد. در نماد سایپا نیز جابه جا یی بیش از ۵/ ۵ میلیون سهمی به ارزشی بالغ بر ۵۷۰ میلیون تومان شکل گرفت. محصولات شیمیایی نیز با محوریت پتروشیمی شیراز و صنایع شیمیایی کشور عزیزمان ایران از دیگر گروه هایی بود که با حجم نسبتا مطلوب خرید از سوی حقوقی ها همراه شد؛ جابه جایی حدود ۳ میلیون سهمی در نماد «شیران»، ارزشی معادل یک میلیارد تومان به پرتفوی معامله گران حقوقی افزود. در این میان دو سهامدار عمده شرکت تحرکات مناسبی در این نماد داشتند. در این روز خرید ۳ میلیونی از سهام «شیران» به وسیله شرکت گروه سرمایه گذاری آتیه دماوند و خرید ۳۰ هزار سهمی به وسیله شرکت سرمایه گذاری صنعت و معدن به ثبت رسید.

شاخص کل بورس در حالی معاملات هفته گذشته را با رشد ۵/ ۱ درصدی به آخر برد که سهامداران در تمامی روزهای این هفته شاهد خریدهای قابل توجهی از سوی سرمایه گذاران حقیق

تداوم خریدهای معامله گران خرد

در حالی روند صعودی حاکم بر بورس پایتخت کشور عزیزمان ایران در معاملات روز دوشنبه با شدت کمتری نسبت به روزهای قبل دنبال شد که این عنوان در فعالیت های صورت گرفته از سوی بازیگران بازار نیز قابل مشاهده بود. بر این اساس همزمان با زیاد کردن ۶۰ واحدی شاخص کل، عوض کردن مالکیت ۶/ ۵ میلیارد تومانی در مسیر حقوقی به حقیقی به ثبت رسید.

خیز حقیقی‌های بازار سهام

بررسی شرح روند خرید و فروش های روز دوشنبه از سوی حقیقی ها نشان از آن دارد که این گروه بیشترین خرید را در نماد حمل و نقل بین المللی خلیج فارس انجام دادند. به این ترتیب بیش از ۹۸ درصد از خریدهای صورت گرفته در این نماد از سوی سهامداران خرد بازار بوده هست. این عنوان موجب شد تا بیش از ۱۳ میلیون سهم «حفارس» به ارزشی بالغ بر ۷/ ۳ میلیارد تومان از پرتفوی سهامداران حقوقی به سبد سهام حقیقی ها انتقال یافته شود. در این میان شرکت احیاگسترهرمز به عنوان سهامدار عمده و مالک ۹/ ۷۸ درصدی سهام «حفارس» بیش از ۱۳ میلیون سهم این شرکت را در روز دوشنبه عرضه کرد.

فولاد مبارکه اصفهان نیز از دیگر نمادهای مورد توجه سهامداران حقیقی در این بازار بود. در این روز خالص خرید حقیقی ها در این نماد به بیش از ۲/ ۳ میلیارد تومان رسید. ضمن اینکه در روز دوشنبه گروه پالایشی همچنان در صدر توجه بازار قرار گرفت. بر این اساس در نماد پالایش نفت اصفهان عوض کردن مالکیت بیش از ۵ میلیون سهمی و به ارزشی معادل ۲ میلیارد تومانی از پرتفوی حقوقی به حقیقی صورت گرفت. در این میان شرکت بیمه کوثر به عنوان حقوقی فعال در «شپنا» عرضه سنگین ۳۰ میلیون سهمی را رقم زد.

از سوی دیگر در این روز نمادهای گروه محصولات شیمیایی با محوریت «شیران» و «شخارک» از جمله نمادهای مورد توجه سهامداران حقوقی بودند. به طوری که خالص خرید حقوقی ها در نماد «شیران» به حدود ۵/ ۱ میلیارد تومان رسید.

در این میان شرکت گروه سرمایه گذاری آتیه دماوند به عنوان سهامدار ۵/ ۲۹ درصدی «شیران» اقدام به خرید ۴ میلیون سهم این شرکت کرد. این در حالی است که خود نماد «واتی» نیز مورد توجه سهامداران حقوقی قرار داده شد و خالص خرید ۶۲۰ میلیون تومانی از سوی این معامله گران را تجربه کرد. در این میان ۲میلیون سهم مزبور از سوی شرکت سرمایه گذاری صنعت و معدن خریداری شد.نماد پتروشیمی خارک نیز مورد توجه حقوقی ها بود؛ در حالی خالص خرید حقوقی ها در این نماد به ۷۰۰ میلیون تومان رسید که این رقم ناشی از عوض کردن مالکیت ۴۰۰ هزار سهمی «شخارک» بود. در این میان شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری به عنوان سهامدار ۳۱/ ۷ درصدی «شخارک» اقدام به خرید ۲۰ هزار سهم این شرکت کرد.

تغییر مالکیت به نفع سهامداران خرد

معامله گران حقیقی در جریان روز سه شنبه همزمان با رشد ۵۱۳ واحدی شاخص کل، عوض کردن مالکیت چشمگیری را به نفع خود رقم زدند. بر این اساس در جریان معاملات این روز عوض کردن مالکیت ۳۳ میلیارد تومانی از پرتفوی سهامداران حقوقی به سبد سهام حقیقی ها صورت گرفت. در این میان ۲۴ میلیارد تومان یعنی معادل ۷۲ درصد از این جابه جایی تحت تاثیر معاملات پرحجم در نماد پالایش نفت اصفهان رقم خورد. بر این اساس خالص خرید سهامداران خرد در نماد «شپنا» به ۶/ ۲۴ میلیارد تومان رسید.در دیگر نماد پالایشی نفت پالایش نفت بندرعباس نیز اوضاع مشابهی رخ داد. در این روز خالص خرید حقیقی ها در نماد «شبندر» به بیش از ۲ میلیارد تومان رسید.

این جابه جایی با حجمی بالغ بر ۳ میلیون سهم همراه بود که ۷۰۰ هزار سهم مزبور به وسیله صندوق سرمایه گذاری گنجینه زرین شهر خریداری شد.اما اوضاع در پالایش نفت پایتخت کشور عزیزمان ایران به مراتب متفاوت تر بود و این نماد با خرید از سوی سهامداران حقوقی دنبال شد. بر این اساس در نماد مزبور عوض کردن مالکیت حدود ۹۰۰ میلیون تومانی در مسیر حقیقی به حقوقی همراه بود. رصد دیگر نمادهای معاملاتی در جریان روز سه شنبه نیز نشان می دهد که فولاد مبارکه اصفهان از دیگر نمادهای مورد توجه معامله گران خرد بازار بوده هست. در این روز بیش از ۴ میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان نقدینگی از پرتفوی سهامداران حقوقی به سبد سهام حقیقی ها انتقال یافته شد. دیگر هم گروهی آن یعنی فولاد کاوه جنوب کیش با استقبال از سوی سهامداران حقوقی روبه رو شد. خرید حقوقی ها در نماد «کاوه» به ۶۷۰ میلیون تومان رسید.

جهش شاخص کل به کانال جدید

در حالی بیشترین رشد روزانه شاخص کل بورس پایتخت کشور عزیزمان ایران در جریان معاملات روز چهارشنبه رخ داد که در این روز همچنان عوض کردن مالکیت به نفع معامله گران حقیقی بود. بر این اساس ۲۳ میلیارد تومان نقدینگی در مسیر حقیقی به حقوقی انتقال یافته شد. در این میان بیشترین استقبال در نمادهای فلزی – معدنی بود. به طوری که خالص خرید حقیقی ها در نماد گل گهر به حدود ۹ میلیارد تومان رسید.

در این میان بانک قوامین به عنوان سهامدار ۵۸/ ۱ درصدی «کگل» اقدام به عرضه ۱۲ میلیون سهم مزبور کرد. در میان نمادهای فلزی نیز آلومینیوم کشور عزیزمان ایران و فولاد مبارکه اصفهان با استقبال و خرید قابل توجهی از سوی سهامداران خرد بازار همراه شدند؛ خالص خرید حقیقی ها در نماد «فایرا» به ۲/ ۷ میلیارد تومان و در نماد «فولاد» نیز به ۲/ ۳ میلیارد تومان رسید. در این میان «وتوصا» مطابق با روال چند وقت اخیر خود، اقدام به عرضه ۱۵ میلیون سهمی «فایرا» کرد.

در برابر معامله گران حقوقی در خرید نماد «کاوه» تحرکات مناسبی نشان داد و در نهایت عوض کردن مالکیت ۴/ ۱ میلیارد تومانی در مسیر حقیقی به حقوقی را به ثبت رساندند. در این میان بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی که سهامدار ۳۹/ ۳۲ درصدی «کاوه» هست، اقدام به عرضه ۳ میلیون سهم مزبور کرد. گروه پالایشی نیز با محوریت دو نماد «شپنا» و «شبندر» از نمادهای مورد توجه حقوقی ها در بازار روز چهارشنبه بودند. خالص خرید معامله گران حقوقی در این دو نماد در مجموع به ۵/ ۱ میلیارد تومان رسید.

اخبار اقتصادی – دنیای اقتصاد

واژه های کلیدی: بازار | میلیون | میلیونی | اخبار اقتصادی و بازرگانی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs